1ĐIỀN THÔNG TIN
2CHỌN NGÀY VÀ GIỜ
KHUNG GIỜ
7 : 30
8 : 00
8 : 30
9 : 00
9 : 30
10 : 00
10 : 30
11 : 00
11 : 30
13 : 00
13 : 30
14 : 00
14 : 30
15 : 00
15 : 30
16 : 00
16 : 30
17 : 00
17 : 30
18 : 00
18 : 30
19 : 00
19 : 30
3CHỌN BÁC SĨ
BS TỪNG CƠ SỞ
Bs.Ngoan

Bs.Nguyễn Thùy Ngoan

Cơ sở Tân Bình
1061B CMT8, P.7, Q.Tân Bình TP.HCM
Bs.Nhung

Bs.Huỳnh Thị Nhung

Cơ sở Gò Vấp
483 Phan Văn Trị, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM